DỰ ÁN


TRẠM CHUẨN ĐOÁN XÉT NGHIỆM VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐỘNG VẬT

VỊ TRÍ


QUẬN 11 | TP.HCM

THI CÔNG


NỘI THẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM, HỆ XỬ LÝ KHÍ, PHÒNG SẠCH

NỘI THẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM

HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ