Hiển thị tất cả 5 kết quả

TraceTest™ H. pylori

 • Code: TT0122.050.
 • Phát hiện nhanh vi khuẩn H. pylori trong mẫu nội soi dạ dày.
 • Số công bố GPĐK lưu hành: 220003280/PCBB-HCM Ngày công bố: 13/10/2022.
 • Nhanh Chóng.
 • Đặc Hiệu.
 • Ổn Định.
 • ISO 134585.

LABONE HP TEST | CL0123

 • Code: CL0123
 • Dạng Lỏng
 • Phát hiện nhanh vi khuẩn H. pylori trong mẫu nội soi dạ dày.
 • Nhanh Chóng.
 • Đặc Hiệu.
 • Ổn Định.
 • ISO 134585.

LABONE HP TEST | CA0124

 • Code: CA0124
 • Dạng Gel
 • Phát hiện nhanh vi khuẩn H. pylori trong mẫu nội soi dạ dày.
 • Nhanh Chóng.
 • Đặc Hiệu.
 • Ổn Định.
 • ISO 134585.

LABONE HP TEST | EL0125

 • Code: EL0125
 • Dạng Lỏng
 • Phát hiện nhanh vi khuẩn H. pylori trong mẫu nội soi dạ dày.
 • Nhanh Chóng.
 • Đặc Hiệu.
 • Ổn Định.
 • ISO 134585.

LABONE HP TEST | EA0126

 • Code: EA0126
 • Dạng Gel
 • Phát hiện nhanh vi khuẩn H. pylori trong mẫu nội soi dạ dày.
 • Nhanh Chóng.
 • Đặc Hiệu.
 • Ổn Định.
 • ISO 134585.
0978 782 147
Liên hệ