Hiển thị tất cả 26 kết quả

Model KingPump1 | Máy Phân Phối Chất Lỏng, Môi Trường

 • Đầu bơm đơn hoặc đôi.
 • Kích thước nhỏ gọn.
 • Có cấu tiện dụng.
 • Giao diện thân thiện.
Danh mục:

Model KingPump2 | Máy Phân Phối Chất Lỏng, Môi Trường

 • Đầu bơm đơn hoặc đôi.
 • Kích thước nhỏ gọn.
 • Có cấu tiện dụng.
 • Giao diện thân thiện.
Danh mục:

Model KingGraviDilu | Máy Pha Loãng Theo Trọng Lượng

 • Thao tác sử dụng đơn giản mà hiệu quả.
 • Máy bơm nhu động chính xác và mạnh mẽ.
 • Tiện dụng khi có thể di chuyển.
 • Giao diện thân thiện với người dùng.
 • Làm việc tốt trên các bề mặt không ổn định như tủ cấy, hoặc bàn làm việc của máy dập mẫu.

Model KingTubeAuto-B | Máy Phân Phối Chất Lỏng Tự Động

✔ Thao tác sử dụng đơn giản mà hiệu quả
✔ Máy bơm nhu động chính xác và mạnh mẽ
✔ Tiện dụng có thể di chuyển linh động và vệ sinh một cách dễ dàng
✔ Giao diện thân thiện với người dùng
✔ Bảo hành 03 năm

Model KingBlender 400 | Máy Dập Mẫu Vi Sinh

 • Kích thước nhỏ gọn.
 • Tiện dụng có thể di chuyển.
 • Có trang bị cửa quan sát quá trình thực hiện.
 • Có cảm biến phát hiện rò rỉ chất lỏng.
 • Giao diện thân thiện với người dùng.

Model KingShaker_CO2 | Máy Lắc Tròn CO2

 • Thiết kế dễ dàng đặt vào tủ ấm CO2.
 • Kích thước nhỏ gọn.
 • Giao diện thân thiện với người dùng.
 • Bảo Hành 03 năm.
Danh mục:

Model KingTubeAuto-M | Máy Phân Phối Chất Lỏng Tự Động

✔ Thao tác sử dụng đơn giản mà hiệu quả
✔ Máy bơm nhu động chính xác và mạnh mẽ
✔ Tiện dụng có thể di chuyển linh động và vệ sinh một cách dễ dàng
✔ Giao diện thân thiện với người dùng
✔ Bảo hành 03 năm

Model KingTubeAuto-H | Máy Phân Phối Chất Lỏng Tự Động

✔ Thao tác sử dụng đơn giản mà hiệu quả
✔ Máy bơm nhu động chính xác và mạnh mẽ
✔ Tiện dụng có thể di chuyển linh động và vệ sinh một cách dễ dàng
✔ Giao diện thân thiện với người dùng
✔ Bảo hành 03 năm

Model KingShak_Incu Elite | Tủ Ấm Lắc

 • Tủ ấm lắc Thao tác sử dụng đơn giản mà hiệu quả.
 • Tiện dụng khi có thể di chuyển linh động và vệ sinh một cách dễ dàng.
 • Giao diện thân thiện với người dùng.
 • Bảo Hành 03 năm.
Danh mục: Từ khóa:

Model KingShak_IncuPlate | Máy Ấm Lắc Khay Vi Thể

 • Tiết kiệm thời gian.
 • Tối ưu hóa quá trình nghiên cứu.
 • Bảo hành 03 năm.

Model KingIncu_CO2-186 | Tủ Ấm CO2

 • Hoàn hảo về phân phối nhiệt độ, độ ẩm và CO2
 • Ổn định và chính xác
 • Bảo hành 03 năm
Danh mục:

Model KingShaker | Máy Lắc Tròn

 • Kích thước nhỏ gọn.
 • Giao diện thân thiện với người dùng.
 • Bảo Hành 03 năm.
Danh mục:

Model KingIncu_CO2-55 | Tủ Ấm CO2

 • Hoàn hảo về phân phối nhiệt độ, độ ẩm và CO2
 • Ổn định và chính xác
 • Bảo hành 03 năm

Model KingIncu_55 NC | Tủ Ấm Dòng Khí Đối Lưu Tự Nhiên

 • Dòng Khí Đối Lưu Tự Nhiên.
 • Ổn định và chính xác.
 • Bảo hành 3 năm
Danh mục:

Model KingIncu_127 NC | Tủ Ấm Dòng Khí Đối Lưu Tự Nhiên

 • Dòng Khí Đối Lưu Tự Nhiên.
 • Ổn định và chính xác.
 • Bảo hành 3 năm.
Danh mục:

Model KingIncu_55 FC | Tủ Ấm Dòng Khí Đối Lưu Cưỡng Bức

 • Dòng khí đối lưu cưỡng bức.
 • Ổn định và chính xác.
 • Bảo hành 03 năm.

Model KingIncu_127 FC | Tủ Ấm Dòng Khí Đối Lưu Cưỡng Bức

 • Dòng khí đối lưu cưỡng bức.
 • Ổn định và chính xác.
 • Bảo hành 03 năm.

Model KingOven_55 NC | Tủ Sấy Dòng Khí Đối Lưu Tự Nhiên

 • Dòng khí đối lưu tự nhiên.
 • Ổn định và chính xác.
 • Bảo hành 03 năm.
Danh mục: Từ khóa:

Model KingOven_55 FC | Tủ Sấy Dòng Khí Đối Lưu Cưỡng Bức

 • Dòng khí đối lưu cưỡng bức.
 • Ổn định và chính xác.
 • Bảo hành 03 năm.
Danh mục:

Model KingOven_127 NC | Tủ Sấy Dòng Khí Đối Lưu Tự Nhiên

 • Dòng Khí Đối Lưu Tự Nhiên.
 • Ổn định và chính xác.
 • Bảo hành 3 năm.
Danh mục:

Model KingOven_127 FC | Tủ Sấy Dòng Khí Đối Lưu Cưỡng Bức

 • Dòng khí đối lưu cưỡng bức.
 • Ổn định và chính xác.
 • Bảo hành 03 năm.
Danh mục:

Model KingIncu_186 NC | Tủ Ấm Dòng Khí Đối Lưu Tự Nhiên

 • Dòng Khí Đối Lưu Tự Nhiên.
 • Ổn định và chính xác.
 • Bảo hành 3 năm.
Danh mục:

Model KingIncu_186 FC | Tủ Ấm Dòng Khí Đối Lưu Cưỡng Bức

 • Dòng khí đối lưu cưỡng bức.
 • Ổn định và chính xác.
 • Bảo hành 03 năm.

Model KingIncu_CO2-127 | Tủ Ấm CO2

 • Hoàn hảo về phân phối nhiệt độ, độ ẩm và CO2
 • Ổn định và chính xác
 • Bảo hành 03 năm

Model KingOven_186 NC | Tủ Sấy Dòng Khí Đối Lưu Tự Nhiên

 • Dòng khí đối lưu tự nhiên.
 • Ổn định và chính xác.
 • Bảo hành 03 năm.
Danh mục: Từ khóa:

Model KingOven_186 FC | Tủ Sấy Dòng Khí Đối Lưu Cưỡng Bức

 • Dòng khí đối lưu cưỡng bức.
 • Ổn định và chính xác.
 • Bảo hành 03 năm.
Danh mục:
0978 782 147
Liên hệ