Hiển thị tất cả 10 kết quả

BacterContact™ Pro Tryptic Soy Agar

 •  Môi trường dinh dưỡng cơ bản nuôi cấy nhiều loại vi sinh vật dùng lấy mẫu vi sinh bề mặt
 • Code: 12023
 • Đóng gói: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Chiếu xạ Gamma.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 09 tháng kể từ ngày sản xuất.
Mã: 12023 Danh mục: Từ khóa:

BacterContact™ Pro Tryptic Soy Agar + LT

 • Môi trường dinh dưỡng cơ bản nuôi cấy nhiều loại vi sinh vật dùng lấy mẫu vi sinh bề mặt bổ sung chất trung hòa nhằm vô hiệu hóa chất khử trùng bề mặt
 • Code: 12014
 • Đóng gói: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Chiếu xạ Gamma.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 09 tháng kể từ ngày sản xuất.
Danh mục: Từ khóa:

BacterContact™ Pro Tryptic Soy Agar + LTHTh

 • Môi trường dinh dưỡng cơ bản nuôi cấy nhiều loại vi sinh vật dùng lấy mẫu vi sinh bề mặt bổ sung chất trung hòa nhằm vô hiệu hóa chất khử trùng bề mặt
 • Code: 12015
 • Đóng gói: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Chiếu xạ Gamma.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 09 tháng kể từ ngày sản xuất.
Danh mục: Từ khóa:

BacterContact™ Pro Tryptic Soy Agar + Neutralizer A

 • Môi trường dinh dưỡng cơ bản nuôi cấy nhiều loại vi sinh vật dùng lấy mẫu vi sinh bề mặt
 • Code: 12016
 • Đóng gói: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Chiếu xạ Gamma.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 09 tháng kể từ ngày sản xuất.
Mã: 12016 Danh mục: , Từ khóa:

BacterContact™ Pro Tryptic Soy Agar + LT + Cephase

 • Môi trường dinh dưỡng cơ bản nuôi cấy nhiều loại vi sinh vật dùng lấy mẫu vi sinh bề mặt bổ sung chất trung hòa nhằm vô hiệu hóa chất khử trùng bề mặt
 • Code: 12017
 • Đóng gói: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Chiếu xạ Gamma.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 09 tháng kể từ ngày sản xuất.
Mã: 12017 Danh mục: , Từ khóa:

BacterContact™ Pro Tryptic Soy Agar + LTHTh + Penase

 • Môi trường dinh dưỡng cơ bản nuôi cấy nhiều loại vi sinh vật dùng lấy mẫu vi sinh bề mặt bổ sung chất trung hòa nhằm vô hiệu hóa chất khử trùng bề mặt.
 • Code: 12018
 • Đóng gói: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Chiếu xạ Gamma.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 09 tháng kể từ ngày sản xuất.
Mã: 12018 Danh mục: , Từ khóa:

BacterContact™ Pro Sabouraud Dextrose Agar

 • Môi trường nuôi cấy nấm dùng lấy mẫu vi sinh bề mặt.
 • Code: 12019
 • Đóng gói: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Chiếu xạ Gamma.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 09 tháng kể từ ngày sản xuất.
Mã: 12019 Danh mục: , Từ khóa:

BacterContact™ Pro Sabouraud Dextrose Agar + LT

 •  Môi trường nuôi cấy nấm dùng lấy mẫu vi sinh bề mặt bổ sung chất trung hòa nhằm vô hiệu hóa chất khử trùng bề mặt
 • Code: 12020
 • Đóng gói: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng
 • Chiếu xạ Gamma.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 09 tháng kể từ ngày sản xuất.
Danh mục: Từ khóa:

BacterContact™ Pro Sabouraud Dextrose Agar + LTHTh

 • Môi trường nuôi cấy nấm dùng lấy mẫu vi sinh bề mặt bổ sung chất trung hòa nhằm vô hiệu hóa chất khử trùng bề mặt
 • Code: 12021
 • Đóng gói: 10 hộp/đĩa hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Chiếu xạ Gamma.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 09 tháng kể từ ngày sản xuất.
Mã: 12021 Danh mục: , Từ khóa:

BacterContact™ Pro Chocolate + LTH

 •  Môi trường nuôi cấy nấm dùng lấy mẫu vi sinh bề mặt bổ sung chất trung hòa nhằm vô hiệu hóa chất khử trùng bề mặt
 • Code: 12022
 • Đóng gói: 10 đĩa/hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Chiếu xạ Gamma.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 09 tháng kể từ ngày sản xuất.
Danh mục: Từ khóa:
0978 782 147
Liên hệ