LABone sản xuất tủ an toàn sinh học, tủ sạch, tủ phân lập vô trùng các thiết bị cho phòng sạch như Buồng tắm khí, Passbox, FFU và thi công phòng sạch áp lực âm và áp lực dương.