shaker incubator

Model KingShak_Incu Elite | Shaker Incubator

Kích thước(DxRxC) Dài 520 x Sâu 652 x Cao 485 mm

Tốc độ: 5 đến 300rpm

Thời gian lắc lên đến 99 giờ 59 phút 

Nguồn điện: 220/240V 50hz                                                                                     

Model KingShak_Incu Elite ➔

MICROPLATE SHAKER INCUBATOR

Model KingShak_IncuPlate | Microplate Shaker Incubator

External dimensions (LxWxH): L352 x W384 x H215 mm

Oscillation Speeds: 150 to 1200 RPM

Time Range: 1 second to 99 minutes, 59 seconds

Power supply: 220/240V 50hz

Model KingShak_IncuPlate ➔