Vi sinh

Ống lấy máu

Kít tách chiết  DNA/RNA

Kít phát hiện & định lượng PCR

Tủ an toàn sinh học 

Tủ sạch

Thiết bị phòng xét nghiệm

Nội thất phòng thí nghiệm

liên hệ với chúng tôi