BacterBag™ 24 LEB Broth

  • Dùng tăng sinh chọn lọc Listeria monocyogenes từ các mẫu thực phẩm và môi trường
  • Code: BB0803, BB0805
  • Quy cách: Túi 3L, 5L
  • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
  • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
  • Hạn sử dụng: 03 tháng
0978 782 147
Liên hệ