BacterChrom™ Candida Plus Agar

  • Môi trường sinh màu đổ sẵn 90mm dùng định tính, phân biệt các loài Candida
  • Code:  01005
  • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
  • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
  • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
  • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.
0978 782 147
Liên hệ