BacterChrom™ CRE Agar

  • Môi trường sinh màu đổ sẵn 90mm dùng  phát hiện và phân lập Carbapenemase sản sinh Enterobacteriaeae (CPE).
  • Code: 01006
  • Quy cách: 10 đĩa/ hộp.
  • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
  • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
  • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.
0978 782 147
Liên hệ