BacterChrom™ O157 Agar

  • Môi trường sinh màu phân lập và biệt hóa E.coli O157 trong các mẫu thực phẩm và lâm sàng
  • Code: 01015
  • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
  • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
  • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
  • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.
0978 782 147
Liên hệ