BacterChrom™ Staph aureus Agar

  • Môi trường sinh màu đổ sẵn 90mm dùng để định tính, Staphylococcus aureus,hỗ trợ chẩn đoán S. aureus cư trú từ các tác nhân như vết thương, mẫu mô mềm, thực phẩm, mẫu môi trường, …
  • Code: 01018
  • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
  • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
  • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
  • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.
0978 782 147
Liên hệ