BacterContact™ Pro Chocolate + LTH

  • Môi trường dinh dưỡng cơ bản nuôi cấy nhiều loại vi sinh vật dùng lấy mẫu vi sinh bề mặt.
  • Code: 12022055
  • Đóng gói: bao bì ba lớp.
  • Chiếu xạ Gamma.
  • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
  • Hạn sử dụng: 09 tháng kể từ ngày sản xuất.
0978 782 147
Liên hệ