BacterContact™ Pro Sabouraud Dextrose Agar

  • Môi trường nuôi cấy nấm dùng lấy mẫu vi sinh bề mặt.
  • Code: 12019
  • Đóng gói: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
  • Chiếu xạ Gamma.
  • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
  • Hạn sử dụng: 09 tháng kể từ ngày sản xuất.
0978 782 147
Liên hệ