BacterStain™ Carbon Fuchsin

Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Gram. Thành phần của thuốc nhuộm Ziehl Neelsen.

0978 782 147
Liên hệ