BacterStain™ Eosin

  • Code: TM19322.
  • Phương pháp nhuộm hai màu liên tiếp. Nhuộm nhân theo nguyên tắc tăng dần, nhuộm bào tương theo nguyên tắc giảm dần.
  • Kết hợp Hematoxylin thực hiện soi nhuộm Hemotoxylin – Eosin.
  • Thành phần gồm: Eosin, Ethanol vừa đủ.
  • Môi trường được chứa trong chai nắp vặn thể tích 100mL và 500mL.
  • Đóng gói: Chai 100mL / Chai 500mL.
  • Bảo quản ở nhiệt độ 15-30 độ C và được bảo vệ khỏi ánh sáng ổn định cho đến khi hết hạn ngày ghi trên nhãn. Các hộp chứa phải luôn được giữ kín.
0978 782 147
Liên hệ