BacterStain™ Giemsa

Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm tế bào máu
ngoại vi và tế bào u xơ tủy xương.

0978 782 147
Liên hệ