BacterStain™ Giemsa

  • Code: TM6522.
  • Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm tế bào máu ngoại vi và tế bào u xơ tủy xương.
  • Thành phần gồm: Eosin-methylene blue according to Giemsa, Methanol, Glycerol; Phosphate buffer pH 7.2
  • Môi trường được chứa trong chai nắp vặn thể tích 100mL và 500mL.
  • Đóng gói: Chai 100mL/ Chai 500mL.
  • Bảo quản ở nhiệt độ 15-30 độ C và được bảo vệ khỏi ánh sáng ổn định cho đến khi hết hạn ngày ghi trên nhãn. Các hộp chứa phải luôn được giữ kín.
0978 782 147
Liên hệ