BacterStain™ Ziehl Neelsen

Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Ziehl Neelsen tìm trực khuẩn kháng acid để chẩn đoán lao.

0978 782 147
Liên hệ