BacterStain™ Ziehl Neelsen

  • Code: TM6422.
  • Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Ziehl Neelsen tìm trực khuẩn kháng acid để chẩn đoán lao.
  • Thành phần gồm 03 loại dung dịch là Carbon Fuchsin, Alcohol Acid và Methylen Blue.
  • Môi trường được chứa trong chai nắp vặn thể tích 100mL và 500mL.
  • Đóng gói: Chai 100mL/ Chai 500mL.
  • Bảo quản ở nhiệt độ 15-30 độ C và được bảo vệ khỏi ánh sáng ổn định cho đến khi hết hạn ngày ghi trên nhãn. Các hộp chứa phải luôn được giữ kín.
0978 782 147
Liên hệ