BacterTube™ α-Naphthol

  • Kết hợp cùng với môi trường (MR-VP) hoặc đĩa giấy sinh hóa sinh hóa VP và thuốc thử KOH để thực hiện thử nghiệm VP.
  • Code: TM7022
  • Quy cách: 10, 20, 50 ống/ hộp
  • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
  • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
  • Hạn sử dụng: 03 tháng
0978 782 147
Liên hệ