BacterTube™ Bile Esculin Agar

  • Môi trường thạch phân biệt chọn lọc được sử dụng để phân lập và xác định thực hiện thử nghiệm thủy giải Esculine với sự hiện diện của 40% bile, dùng phân biệt Group D Streptococcus với các Streptococcus nhóm khác và xác định các thành viên của chi Enterococcus.
  • Code: TM4122.
  • Quy cách: 10, 20, 50 ống/ hộp.
  • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
  • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
  • Hạn sử dụng: 03 tháng.
0978 782 147
Liên hệ