BacterTube™ Cary Blair

  • Bảo quản và chuyên chở mẫu phân dùng trong xét nghiệm vi sinh lâm sàng.
  • Code: TM5822
  • Quy cách: 10, 20, 50 ống/ hộp
  • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
  • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
  • Hạn sử dụng: 03 tháng
0978 782 147
Liên hệ