BacterTube™ FeCl3

  • Kết hợp cùng với môi trường hoặc đĩa giấy sinh hóa PAD để thực hiện thử nghiệm Phenylalanie deaminase (PAD).
  • Code: TM6722.
  • Quy cách: 10, 20, 50 ống/ hộp.
  • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
  • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
  • Hạn sử dụng: 03 tháng.
0978 782 147
Liên hệ