BacterTube™ Lysin decarboxylase

  • Môi trường nuôi cấy thực hiện thử nghiệm Lysine decarboxylase định danh trực khuẩn gram âm dễ mọc.
  • Code: TM4022
  • Quy cách: 10, 20, 50 ống/ hộp
  • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
  • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
  • Hạn sử dụng: 03 tháng
0978 782 147
Liên hệ