BacterTube™ Pyruvate Broth

  • Môi trường phát hiện khả năng biến dưỡng pyruvate để phân biệt vi khuẩn Enterococcus faecalis với Enterococcus faecium.
  • Code: TM4522
  • Quy cách: 10, 20, 50 ống/ hộp
  • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
  • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
  • Hạn sử dụng: 03 tháng
0978 782 147
Liên hệ