Buồng tắm khí Airshower, HUYAir AS

    • Airshower là một phòng trung gian được lắp đặt giữa phòng bẩn và phòng sạch nhằm loại bỏ tối đa các chất nhiễm bẩn trên người nhân viên, và nguyên liệu trước khi vào phòng sạch, giảm thiểu sự nhiễm chéo vào khu vực phòng sạch.
    • Bảo hành : 03 năm.
    • Nhà máy chứng nhận ISO 9001 và 13485
    0978 782 147
    Liên hệ