HUYlabBench™ Flow Cytometry

  • Thiết kế đặt biệt, hỗ trợ thiết bị phân tích tế bào dòng chảy (Flow Cytometry)
  • Có khu vực di dộng cho các bình chất lỏng và có sửa quan sát bên trong
  • Có tích hợp ổ cắm điện
  • Mặt bàn kháng hóa chất
0978 782 147
Liên hệ