LABONE HP TEST | EL0125

  • Code: EL0125
  • Dạng Lỏng
  • Phát hiện nhanh vi khuẩn H. pylori trong mẫu nội soi dạ dày.
  • Nhanh Chóng.
  • Đặc Hiệu.
  • Ổn Định.
  • ISO 134585.
0978 782 147
Liên hệ