Lọ lấy mẫu nắp đỏ, 40mL

  • Code: 4020001
  • Dung tích 40 mL
  • Đóng gói: hộp kín được niêm phong tránh ánh sáng và tiếp xúc hóa chất
0978 782 147
Liên hệ