Lọ lấy mẫu nắp đỏ, 55mL

  • Code: 4020003
  • Dung tích 55 mL
  • Đóng gói: hộp kín được niêm phong tránh ánh sáng và tiếp xúc hóa chất
0978 782 147
Liên hệ