Model HUYAir DFH-1200 | Tủ Hút Khí Độc Với Lọc Carbon

  • Đáp ứng tiêu chuẩn: ASHREA 110, NSF ASNI 49
  • Kích thước tiêu chuẩn: 1200mm.
  • Bảo hành : 03 năm.
0978 782 147
Liên hệ