Model HUYAir DFH-900 Eco | Tủ Hút Khí Độc Với Lọc Carbon

  • Chất lượng Tủ hút khí độc đáp ứng tiêu chuẩn: ASHREA 110.
  • Kích thước tiêu chuẩn: 900mm.
  • Bảo hành : 03 năm.
0978 782 147
Liên hệ