Model HUYAir FH-1500 Elite | Tủ Hút Khí Độc Có Đường Ống

  • Đáp ứng tiêu chuẩn: ASHREA 110.
  • Kích thước tiêu chuẩn: 1500mm.
  • Bảo hành : 03 năm.
0978 782 147
Liên hệ