Model HUYAir HLF-1500High Elite | Tủ Sạch Dòng Khí Thổi Ngang Với Buồng Thao Tác Cao

    • Đáp ứng tiêu chuẩn: NSF 49, EN 12469.
    • kích thước tiêu chuẩn: 1800mm.
    • Bảo hành : 03 năm.
    0978 782 147
    Liên hệ