Model HUYAir PWB-900 Dual Elite | Tủ Cân Mẫu Bột

  • Đáp ứng tiêu chuẩn: NSF 49, EN 12469.
  • Kích thước tiêu chuẩn: 900mm 
  • Bảo hành : 03 năm.
0978 782 147
Liên hệ