Model HUYAir VLF-1800 | Tủ Sạch Với Dòng Khí Thẳng Đứng

  • Đáp ứng tiêu chuẩn: IEST, ISO 14644-3:2019
  • Kích thước tiêu chuẩn: 1800mm.
  • Bảo hành : 03 năm.
0978 782 147
Liên hệ