Model KingIncu_127 FC | Tủ Ấm Dòng Khí Đối Lưu Cưỡng Bức

  • Dòng khí đối lưu cưỡng bức.
  • Ổn định và chính xác.
  • Bảo hành 03 năm.
0978 782 147
Liên hệ