Model KingOven_55 NC | Tủ Sấy Dòng Khí Đối Lưu Tự Nhiên

  • Dòng khí đối lưu tự nhiên.
  • Ổn định và chính xác.
  • Bảo hành 03 năm.
0978 782 147
Liên hệ