Model KingOven_127 NC | Tủ Sấy Dòng Khí Đối Lưu Tự Nhiên

  • Dòng Khí Đối Lưu Tự Nhiên.
  • Ổn định và chính xác.
  • Bảo hành 3 năm.
0978 782 147
Liên hệ