SwabCollect™ Butterfield’s Solution

  • Dung dịch sử dụng để pha loãng và đếm vi sinh vật trong nước, thực phẩm, sữa và dược phẩm.
  • Code: CS0322
  • Kích thước ống: 16 x 100 mm, 16×125 mm.
  • Thể tích: 1mL, 4mL, 10mL.
  • Đóng gói: 50 ống/khay.
0978 782 147
Liên hệ