SwabCollect™ NaCl 0.9%

  • NaCl 0,9% dùng để thu gom và kiểm tra bề mặt pha loãng.
  • Code: SC0622
  • Kích thước ống: 16 x 100 mm, 16×125 mm
  • Thể tích: 1mL, 4mL, 10mL
  • Đóng gói: 50 ống/khay
0978 782 147
Liên hệ