TraceBead™ Kít tách chiết DNA/RNA virus bằng hạt từ

  • Mã sản phẩm: TB0122.
  • Quy Cách: 36, 100, 500 Test/Bộ.
  • Bán tự động/tự động.
  • Tinh sạch : A260/280 ~ 1.8.
  • Thu hồi cao : có thể đạt 10 µg.
  • Bảo Quản : 12 tháng (Nhiệt độ phòng).
  • Riêng Magnetic Beads, Proteinase K: 2 – 8°C.
  • Vận chuyển : Nhiệt độ môi trường.
0978 782 147
Liên hệ