TraceCell™ F12 Nutrient Medium (Ham’s F12)

  • TraceCell™ F12 Nutrient Medium (Ham’s F12) là một trong những môi trường được sử dụng phổ biến trong nuôi cấy tế bào cho sự tăng trưởng vô tính tối ưu.
  • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
  • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
  • Đóng gói: 500mL/chai; 1000mL/chai
  • Hạn sử dụng: 12 tháng
0978 782 147
Liên hệ