TraceChem™ hỗn hợp dNTP

  • Mã sản phẩm: TC0822.
  • Quy cách: 500uL, 1mL/Ống.
  • Vô trùng: đã lọc vô trùng 0,22 µm.
  • Bảo quản: – 20oC.
  • HSD: 24 tháng.
  • Điều kiện vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
0978 782 147
Liên hệ