TraceChem™ Tris-HCl 1M, pH 8.0

  • Mã sản phẩm: TC0622
  • Quy cách: 100mL, 500mL/Chai
  • Vô trùng: đã lọc vô trùng 0,22 µm
  • Bảo quản: 15 – 25oC
  • HSD: 24 tháng
  • Điều kiện vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
0978 782 147
Liên hệ