TraceDetect™ Kit phát hiện SARS-CoV-2 bằng qPCR

Bộ kit phát hiện và định lượng HBV trong mẫu huyết thanh/huyết tương sử dụng kỹ thuật real-time PCR.

0978 782 147
Liên hệ