TraceDetect™ Kit phát hiện vi khuẩn Vibrio spp bằng qPCR

Phát hiện vi khuẩn Vibrio spp. trong mẫu đã được tách chiết sử dụng kỹ thuật real-time PCR.

0978 782 147
Liên hệ