TraceMedia™ Baird-Parker Agar

Môi trường phân lập chọn lọc phát hiện và đếm Staphylococcus aureus.
Code: TM0522
Quy cách: 10 đĩa/ hộp
Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Hạn sử dụng: 03 tháng

0978 782 147
Liên hệ