TraceMedia™ Bile Esculin Agar

Môi trường thạch phân biệt chọn lọc được sử dụng để phân lập và xác định thực hiện thử nghiệm thủy giải Esculine với sự hiện diện của 40% bile, dùng phân biệt Group D Streptococcus với các Streptococcus nhóm khác và xác định các thành viên của chi Enterococcus.
Code: TM4122
Quy cách: 10, 20, 50 ống/ hộp
Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Hạn sử dụng: 03 tháng

0978 782 147
Liên hệ