TraceMedia™ Cary Blair

Bảo quản và chuyên chở mẫu phân dùng trong xét nghiệm vi sinh lâm sàng.
Code: TM5822
Quy cách: 10, 20, 50 ống/ hộp
Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C
Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Hạn sử dụng: 03 tháng

0978 782 147
Liên hệ