TraceMedia™ Cetrimide Agar

  • Môi trường phân lập và phân biệt Pseudomonas aeruginosa.
  • Code: TM3022.
  • Quy cách: 10 đĩa/ hộp.
  • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
  • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
  • Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất.
0978 782 147
Liên hệ